جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرمیگردم


آهنگساز: ژاکلین
خواننده: ویگن

مگه میشه تو این خاک
هرچه دارم بزارم
برم تو خاک غربت دلتنگیمو بکارم
به دوری چشم تو من جونیمو دارم
برمیگردم برمیگردم برمیگردم برمیگردم

ای تو بگو شکل جونی من
بگو کجاست کجاست
کدوم زمین و خاک اون اینقدره با من آشناست
بدون مثل میلادم فصل مرگم همینجاست
برمیگردم برمیگردم برمیگردم برمیگردم

هیچکی مثل تو سایه سال وسه تنم نداره
خوشبختیمو به قدر تو
کی یاد من میاره
این و فهمیدم لحظه ای که خندیدی تو گهواره

به نمیشه رفت و رفت پشت سر نگاه نکرد
هیچکی مثل تو منو با من آشنا نکرد
خودمو بامن آشنا نکرد
برمیگردم برمیگردم برمیگردم

ای تو بگو شکل جونی من
بگو کجاست کجاست
کدوم زمین و خاک اون اینقدره با من آشناست
بدون مثل میلادم فصل مرگم همینجاست
برمیگردم برمیگردم برمیگردم برمیگردم