جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبرف


خواننده: منوچهر سخائی

برف سپید آمد
نرم و سبک رقصان
پیرهن افکنده
بر سر کوهستان
خفته شهر و دشت
در حریر برف
در غبارش گمشده
آسمان ژرف
من در زیر پنجره خاموشم
میگریم با
یاد تو در جوشم
که مگر صدای تو
برسد بر گوشم
چو پرنده ای گمراه و سرگردان و خاموشم
ز نشان پای تو
که بود بروی برف
گذرم به جستجوی تو تا دره های ژرف
من در زیر پنجره خاموشم
میگریم با
یاد تو در جوشم
که مگر صدای تو
برسد بر گوشم
چو پرنده ای گمراه و سرگردان و خاموشم
ز نشان پای تو که بود بروی برف
گذرم به جستجوی تو تا دره های ژرف

برف از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


برف از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


برف ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان