جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبذار امشب بخوابم


منوچهر سخائی

روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
مگه میشه چشامو هم بزارم
وقتی غم قلبمو خنجر میزنه
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
نمیدونیکه شبا چی میگذره
چشمای دنیایی رو خواب میبره
غم تو شب تو دلم جون میگیره
خوابو از چشمای پر اب میبره
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
چشمه ی چشمای تو دریای اب
چشمای خسته من دنبال خواب
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
روز روشن میره باز شب میرسه
غم میاد به هر دری سر میزنه
مگه میشه چشامو هم بزارم
وقتی غم قلبمو خنجر میزنه
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره
برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم
بذار امشب بخوابم

بذار امشب بخوابم از آلبوم: بوی دیروز ۳۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-01-28 19:47:18


بذار امشب بخوابم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-07-26 20:44:41


بذار امشب بخوابم ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2015-07-26 20:47:23