جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبا یه سلام


فتانه

با یه سلام با یه صدا به نام خلوت من
صدای تو مثل چراغ نور تو ظلمت من
اومدنت یه معجزس برای هر غروبم
بیا که من خستگیتو بگیرم مرد خوبم
با چراغ و فال حافظ با اسم تو همرنگه هر شب
با پای خود آبله از در بیا که قلبم تنگه هر شب
با یه سلام با یه صدا به نام خلوت من
صدای تو مثل چراغ نور تو ظلمت من
چشمای تو روز بزرگیست واسه تولد هر آغاز
جاده عمیق واسه رفتن تنها دریچس واسه پرواز
مرد صد آنم بده اما چشمان تو
صدای چتر نبض مه هر لحظه و فرمان تو