جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبا من بیا


مازیار فلاحی

پیچیده عطر عاشقی
در سایه افلاک من
با من بیا ای یار من
ای همدم دل پاک من

دریا شد از چشم ترت
این خاک سینه چاک من
گل های تو روئیده در
دشت دل نمناک من
با من بیا ای یار من
ای همدم دل پاک من

دریا شد از چشم ترت
این خاک سینه چاک من
با من ببار با اشک خود
ای ابرک غمناک من
پیچیده از آوای تو
در آسمان، پژواک من
با من بیا ای یار من
ای همدم دل پاک من
دریا شد از چشم ترت
این خاک سینه چاک من