جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانه



با تو میشه


ایرج

ا تو میشه ستاره ها رو شماره کرد با تو میشه شبارو غرق ستاره کرد
اگه پاشیو دست به دستای من بدی میشه زنجیر غم رو از دستا پاره کرد
با تو بودن همیشه خوب و دیدنه به اونی که همیشه خواستم رسیدنه
بی تو روزا مثال شب تنگ و تار میشه با صدای تو خورشید از خواب بیدار میشه
تو به داد گلهای این باغ نمی رسی اگه باشی پاییز باغچه بهار میشه
با تو بودن همیشه خوب و دیدنه به اونی که همیشه خواستم رسیدنه