جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبا تو بودن


خواننده: مرتضی

با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قناری تو بهار
با تو یودن، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قشنگ جویبار
با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل نیلوفر آبی در آب
مثل اشکای لطیف شبنم
روی گونه هایزنبق در خواب
با تو بودن، از تو گفتن زیباست
مثل بارش بارون تو کویر
مثل رویش دوباره چمن
رو تن یخ زده زمین پیر
با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قناری تو بهار
با تو یودن، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قشنگ جویبار
تویی مهتاب سحر
تویی بارون کویر
از تن خسته من گرد غربت رو بگیر
مثل خورشید بزن و آبم کن
مثل لالایی شب خوابم کن
به تن خسته بزن رنگ دگر
دل ما را تو ببر تا به سحر
با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قناری تو بهار
با تو یودن، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قشنگ جویبار
با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل نیلوفر آبی در آب
مثل اشکای لطیف شبنم
روی گونه هایزنبق در خواب
با تو بودن، از تو گفتن زیباست
مثل بارش بارون تو کویر
مثل رویش دوباره چمن
رو تن یخ زده زمین پیر
با تو بودن ، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قناری تو بهار
با تو یودن، از تو گفتن زیباست
مثل آواز قشنگ جویبار