جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباورم نمیشه


مهدی مقدم

باورم نمیشه اما دیگه نیستی چه کنم
آره نیستی و منم تنها نشستم با خودم
به خودم می گم که خوابم به خودم می گم خیاله
مگه میشه بی تو باشم نه نمیشه این محاله
توی این شهر شلوغ چشام به دنبال چشاته
راستی چن وقته دلم تنگ نگاته
توی این شهر شلوغ چشام به دنبال چشاته
راستی چن وقته دلم تنگ نگاته
باورم نمیشه دیگه خبری از تو نباشه
نکنه خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
نکنه خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
با خودم می گم عزیزم نکنه که برنگردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی
اورم نمیشه اما دیگه نیستی چه کنم
آره نیستی و منم تنها نشستم با خودم
به خودم می گم که خوابم به خودم می گم خیاله
مگه میشه بی تو باشم نه نمیشه این محاله
باورم نمیشه دیگه خبری از تو نباشه
نکنه خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
نکنه خدا نکرده کسی تو دل تو جا شه
با خودم می گم عزیزم نکنه که برنگردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی
نکنه خبر بیارن عشق تازه پیدا کردی
باورم نمیشه اما دیگه نیستی چه کنم
آره نیستی و منم تنها نشستم با خودم
به خودم می گم که خوابم به خودم می گم خیاله
مگه میشه بی تو باشم نه نمیشه این محاله