جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبانو


خواننده: فرشید امین

توی باغچه عشق یک گل می خوام
که رنگش رنگ تن توباشه بانوی شرقی
یک گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
روی قلبت بنویس که به جز من دیگه نیست
اگه می بینی حسودم این دست خودم نیست
آخه من عاشقتم عاشقی مثل منم
توی دنیا دیکه نیست
توی باغچه عشق یک گل می خوام
که رنگش رنگ تن توباشه بانوی شرقی
یک گل نجابت که جنس شاخ و برگش
از بدن تو باشه بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی

تو موهات دست می کشم جنس گل ابریشم
اما هیچ ابریشمی جنس موهای تو نیست
تولبات سرخی گلها رو بیادم میاره
اما باز هیچ گلی به سرخی لبهای تونیست
آره بانوی من ای تو گل حیاتم
زندگیم دست توست
عاشق اون نگاتم
هرجا باشی باهاتم بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی
بانو بانو بانو بانو بانو بانو بانوی شرقی