جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباغ خاکستر


ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
نیما مسیحا

شبه روییدن هجرت
شبه از ریشه پژمردن
شبه تن پوش نو کردن
ولی باز از درون مردن
کجا برگردم از وحشت
از این مرداب خاموشی
چه پنهان شد صدای من
چه عریان شد فراموشی
کجا برگردم از وحشت چراغ عشق روشن نیست
نه همراه و نه هموحشت
کسی جز مرگ با من نیست
ردای مرگ میپوشم
برهنه زیر این خنجر
خداحافظ شب تفته
سلام ای باغ خاکستر
اگر دور و اگر نزدیک
تو را جز خود نمی دانم
چنان گم میشوم در تو
که پیدا نیست پایانم
گرفتار تو ام اما
که سرشارم از آزادی
خداوند جهانم من
در این ویرانه آبادی
کمک کن ای سبکدامن
جهان از سینه بردارم
که از اندوه لبریزم
که از شب گریه سرشارم
غریبه..ابر سنگینم
پرم..!! اما نمی بارم..

شب روئیدن هجرت از آلبوم: بوی دیروز ۴۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2018-02-11 06:53:41