جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباس


مهدی مقدم

از اینجا، اینجااااااا، میخوایم بریم به آسمونها
از اینجاااااا میخوایم بریم به رویای ناب
دنیای خواب
تو دنیای خواب
از اینجا، اینجااااااا، میخوایم بریم به آسمونها
از اینجاااااا میخوایم بریم به رویای ناب
دنیای خواب
تو دنیای خواب