جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهباز آمد


اندی

باز آمد باز آمد
گل من بیخبر باز آمد
تو ببین که به صد ناز آمد
شیرین رو مشکین مو
چون نرگس خندان رو
با ناز و طناز آمد
باز آمد باز آمد
زنگ در به صدا در آمد
فصل بیخبری سر آمد
از دیروز عاشقتر
برداشتم قفلو از در
درو باز کردم آخر
بی تو با یاد تو سر کردم
گل عشقتو پر پر کردم
روزی صد بار بخدا مردم
تا جداییتو باور کردم
حالا که به قاب عکس تو
عاشقونه تر عادت کردم
اومدی بشکنی قلبی رو
که راضی به شهادت کردم
باز آمد باز آمد
گل من بیخبر باز آمد
تو ببین که به صد ناز آمد
شیرین رو مشکین مو
چون نرگس خندان رو
با ناز و طناز آمد
بی تو با یاد تو سر کردم
گل عشقتو پر پر کردم
روزی صد بار بخدا مردم
تا جداییتو باور کردم
آسمون گریه میکرد با من
با صدای بغض آوازم
نسیم شب همصدا میشد
با ناله خسته سازم
باز آمد
باز آمد