جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبارون


خواننده: پری زنگنه

از آسمون
میاد بارون
می ریزه روی
گلهای گلدون

از آسمون
میاد بارون
می ریزه روی
گلهای گلدون

بارون از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان