جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبارون میباره


مرضیه

بارون می باره
بارون می باره
از ابرا داره آسمون می باره
توی هر قطره اشک ستاره
داره رو گل و گلدون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره

بارون می باره
بارون می باره
از ابرا داره آسمون می باره
توی هر قطره اشک ستاره
داره رو گل و گلدون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره

نیگا کن توی آسمون آینه ها رو
تو هر قطره ایی عکس شهرای ما رو
زمین جگر تشنه واکن لبا رو
بنوش قطره های شراب خدا رو
زمین جگر تشنه واکن لبا رو
بنوش قطره های شراب خدا رو
غماتو فراموش کن
تا می تونی می نوش کن
با رنگای دیوونه ی گل
چشامونو مدهوش کن
چشامونو مدهوش کن

نگاه کن که ابرا چقدر شاد می بارن
با آواز و با شور و فریاد می بارن
نگاه کن که ابرا چقدر شاد می بارن
با آواز و با شور و فریاد می بارن
می بارن ، تموم میشن و میرن اما
به هرگوشه ای بذر میلاد می بارن
به هرگوشه ای بذر میلاد می بارن

تو هم همچو ابر بهار
به دشت های فردا ببار
تموم شو، گذر کن، برو
بمون در هزار تا بهار
بمون در هزار تا بهار

بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره

بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره

بارون می باره
بارون می باره
از ابرا داره آسمون می باره
توی هر قطره اشک ستاره
داره رو گل و گلدون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره
بارون می باره

نیگا کن توی آسمون آینه ها رو
تو هر قطره ایی عکس شهرای ما رو
زمین جگر تشنه واکن لبا رو
بنوش قطره های شراب خدا رو
زمین جگر تشنه واکن لبا رو
بنوش قطره های شراب خدا رو
غماتو فراموش کن
تا می تونی می نوش کن
با رنگای دیوونه ی گل
چشامونو مدهوش کن
چشامونو مدهوش کن