جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبارون بارونه


آهنگساز: عطاالله خرم
ترانه سرا: سیروس آیرنپور
خواننده: ویگن

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر می‌شه
گل‌نسا جونُم تو شالیزاره
برنج می‌کاره می‌ترسُم بچاد
طاقت نداره طاقت نداره

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

دونه‌های بارون ببارین آروم‌تر
بارای نارنج داره می‌شه پر پر
گل‌نسای منو می‌دن به شوهر
خدای مهربون تو این زمستون
یا منو بکش یا اونو نستون

یا منو بکش یا اونو نستون
یا منو بکش یا اونو نستون

بارون بارونه زِمینا تر می‌شه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه

بارون می‌باره زِمینا تر میشه
گل‌نسا جونُم کارا بهتر میشه
گل‌نسا جونُم غصه نداره
زمستون می‌ره پشتش بهاره

زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره
زمستون می‌ره پشتش بهاره

بارون بارونه از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


بارون بارونه از آلبوم: گل افشان ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


بارون بارونه از آلبوم: دیار ۱


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


بارون بارونه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


بارون بارونه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل نساء از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان


گل نسا از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان