جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای یارم


هایده

به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
میدونی قلبم آروم نداره
تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه من
چشم انتظارم بیا به خونه من
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
تو امید منی بذار مردم بدونن
غم عشق تو رو تو چشم من بخوونن
تو خورشید منی من ذره محتاج نورم
بیا گرمی بده به جون من اگر چه دورم
فقط یه روز ز تو جدا میشم که توی گورم
میدونی قلبم آروم نداره
تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه من
چشم انتظارم بیا به خونه من
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
***
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
میدونی قلبم آروم نداره
تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه من
چشم انتظارم بیا به خونه من
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد
به دیدن من بیا مهتاب دراومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد