جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای عشق


خشایار اعتمادی

مرا آغاز کن اش عشق ای عشق
مرا آواز کن ای عشق ای عشق
در حریم خلوت خود
مرا همراز کن ای عشق ای عشق
آه ای عشق
ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها ها ها
ها ها ها ها
ها ها ها ها ها ها ها ها
ها ها ها
نشستن زیر باران شبانه
ها ها ها
مرور خاطراتت با ترانه
عبور از لا به لای دلخوشی ها
ها ها ها
به امید تو بود و یک بهانه
آه ای عشق
تو رسمت موندن و همخونگی نیست
ای عشق ای عشق
تو طوفانی غمت ویرونگی نیست
ای عشق ای عشق
میام با تو جنون واگیر داره
ای عشق ای عشق
سفر با تو به جز دیوونگی نیست
ها ها ها
تو مروارید دریاهای دوری
ای عشق ای عشق
تو حس جاده های بی عبوری
غریبه آشنایی مثل رؤیا
تو چشم سایه ها بارون نوری
آه ای عشق
مرا آغاز کن اش عشق ای عشق
مرا آواز کن ای عشق ای عشق
آه ای عشق
در حریم خلوت خود
مرا همراز کن ای عشق ای عشق
آه ای عشق
نشستن زیر باران شبانه
ها ها ها
مرور خاطراتت با ترانه
عبور از لا به لای دلخوشی ها
ها ها ها
به امید تو بود و یک بهانه
آه ای عشق
تو رسمت موندن و همخونگی نیست
ای عشق ای عشق
تو طوفانی غمت ویرونگی نیست
ای عشق ای عشق
میام با تو جنون واگیر داره
ای عشق ای عشق
سفر با تو به جز دیوونگی نیست
تو مروارید دریاهای دوری
ای عشق ای عشق
تو حس جاده های بی عبوری
غریبه آشنایی مثل رؤیا
تو چشم سایه ها بارون نوری
آه ای عشق