جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای دل


ستار

الهی روی شادی هرگز نبینی ای دل
الهی از گل عشق هرگز نچینی ای دل
الهی تا که هستم غم تو نگات ببینم
الهی تو غم عشق عمری بشینی ای دل
خونه خراب تو شدم
نقش بر آب تو شدم
تا به سرابم ببری
جام شراب تو شدم
دل دیوونه من غربت نشینی دل
هنوزم که هنوزه عاشقترینی دل
اگه قدرت رو ای دل بیگانه ای ندونه
تو همونی که بودی عمری همینی ای دل
درد تو درمون نمیشه
مشکلت آسون نمیشه
کی میاد اون شب که دیگه
چشم تو گریون نمیشه
تو رو یک شب ز سینه بیرون میارم ای دل
جای تو تو سینم سنگی می ذارم ای دل
بار سنگین ای دل
بر تو نفرین ای دل
بر تو نفرین ای دل
کو یه لحظه یک شب
خواب شیرین ای دل
بار سنگین ای دل
بر تو نفرین ای دل
بر تو نفرین ای دل
کو یه لحظه یک شب
خواب شیرین ای دل