جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای دل _ ای دل


عارف

وقتی قلبم بی تو گریونه
ابرای غم پره بارونه
دنیای من دیگه ویرونه
ای دل ای دل
تنها موندم با دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه
وقتی قلبم بی تو گریونه
ابرای غم پره بارونه
دنیای من دیگه ویرونه
ای دل ای دل
تنها موندم با دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه
سر راهم نه یک میخونه مونده
نه ساقی مونده نه پیمونه مونده
از اون مرد تو و اون قلب مغرور
یه عاشق با دلی دیوونه مونده
عاشق رسوا دیوونه ترینم من
کاشکی بی تو دنیا رو ندیدم من
تنها موندم با دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه
وقتی قلبم بی تو گریونه
ابرای غم پره بارونه
دنیای من دیگه ویرونه
ای دل ای دل
تنها موندم با دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه
چقدر دلگیرم از دست زمونه
عجب ظلمی تو کار آسمونه
شبای شهر عاشق بی ستارن
ستاره مال شهر دیگرونه
عاشق رسوا دیوونه ترینم من
کاشکی بی تو دنیا رو ندیدم من
ای دل ای دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه
ای دل ای دل دل دیوونه
دنیا دنیا دنیام مثه زندونه