جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهای داد بیداد


عهدیه

ناخدا باخدا

ای داد بیداد از آلبوم: بوی دیروز