جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاین روزا


خواننده: هایده

این روزا یک دل چون آیینه پیدا نمیشه
اگرم پیدا بشه یار دل ما نمیشه
دل بی رنگ و ریا آیینه نور خداست
اگرم پیدا بشه یار دل ما نمیشه
وقتی که هست حرف غمت
شادی و خوشحالی کمت
خیال باطل میکنم
شکوه ازین دل میکنم
دل که گناهی نداره
چاره به راهی نداره
کار دل عاشق شدنه
سوختنه ساختنه