جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاین بابا گرگ زمونست


خواننده: محسن یگانه

کی گفت END خلافه
این بابا گرگه زمونست
یکی گفت نپلکی دورش
این یارو خیلی دیوونست
خیلی دیوونست ‍‍{ تکرار }
یکی گفت END خلافه
این بابا گرگه زمونست
یکی گفت نپلکی دورش
این یارو بابا خیلی دیوونست
یکی گفت نپری با اون
این یارو خرابه ذاتش
میگن رفیق تو به هر خلافی دست زده
هزار تا دست یاری و ندیده پس زده
برای آدمی که از همه فراریه
یه حرف صادقونه مثل زخم کاریه
میگن رفیق تو به هر خلافی دست زده
هزار تا دست یاری و ندیده و پس زده
برای آدمی که از همه فراریه
یه حرف صادقونه مثل زخم کاریه
یکی گفت چشمات و واکن
توی دام اون نیفتی
حرف من یادت بمونه
نگی که یه وقت نگفتی
یکی گفت END خلافه
این بابا گرگه زمونست
یکی گفت نپلکی دورش
این یارو بابا خیلی دیوونست