جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاینکه گفتن نداره


نسرین

تو می پرسی که چقدر دوست دارم
این که گفتن نداره
همه عالم می دونن
من نگفتم به کسی
از تو چشمام می خونن
تو می پرسی که چقدر دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم
قد جونم که برام خیلی عزیزه
قد خواستن نفسهام
بی تو سنگینه برام هوای سینه م
بی تو جونمو نمی خوام
تو می پرسی که چقدر دوست دارم
بیشتر از هر کسی که من تو این دنیا دارم
ای عزیز نازنین، تویی عشقم تویی عمرم
تو می پرسی که چقدر دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم
قد اون خدایی که خالق جونه
قد خواستن نفسهام
قد اون خدایی که خالق عشقه
بی تو جونمو نمی خوام