جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایرونی


مهدی مقدم

من یه ایرونیم و این خودش یه نعمته
واسه ایرونی بخونی خودش یه جور سعادته
خاک ما خاک بهشته چرا عاشق نباشیم
واسه ایثار و شهادت چرا راغب نباشیم
توی 7 تا آسمونم ایرونی یه تک ستاره س
توو وطن پرستی و عشق ایرونی نداره رو دست
اگه حتی توی غربت باشی و ایرونی باشی
مگه میشه که یه روزی از اصالتت جدا شی؟
ایرونی اگه از ایران جدا شی
اونور ابرام که باشی باید ایرونی بمونی
ایرونی آخه هر جایی که باشی
مگه میشه پشت ایران من باشم تو نباشی؟
توی 7 تا آسمونم ایرونی یه تک ستاره س
توو وطن پرستی و عشق ایرونی نداره رو دست
اگه حتی توی غربت باشی و ایرونی باشی
مگه میشه که یه روز از اصالتت جدا شی؟
ایرونی اگه از ایران جدا شی
اونور ابرام که باشی باید ایرونی بمونی
ایرونی اگه هر جایی که باشی
مگه میشه پشت ایران من باشم تو نباشی؟
ایروووونی
بیا هموطن بیا من و تو ما شیم
کسی به فکر ما نبود من و تو باشیم
واسه آرامش کشیدن آزادیم همه
مگه تعداد شهیدای ما کمه؟
بگیم از سعدی حافظ فردوسی
کوروشی که نوشت قانون اساسی
واسه وطن باید فدا شیم
مگه میشه توی تاریخ نباشیم؟
باید مثل همیشه همه جمع شیم
واسه دفاع از کشور و تخت جمشید
باید زنده بمونه سنت ایران
به همه ثابت شده قدرت ایران
زمانی که ایران هی کشته میداد
آره ایرونی بوده پشت ایران
نمیگبرن واسه پیروزی استخاره
اسم ایرونی همه جا افتخاره