جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایران


خواننده: معین

ای وطن یاران نمی آرند نامت را
بر نمی آرند کامت را
نام تو نام دلیران بود
ایران ایران
ای وطن ای های های بی کسانه
ای شکسته در گلویت بغض غمهای شبانه
نام تو نام دلیران است
ایران است ویران است ایران است
مانده ای اکنون میان کینه های دشمنانه
دشمنان بی بهانه بی نصیب از هر ترانه
باز هم یک بام و پیمان باد ایران باد
ایران باد ایران باد ایران باد
شبانه شبانه آخر
خزانه 1359 ایران
ایران ایران ایران ایران ایران
شبانه را که منتشر کردید هیچ نمی دانستیم که روزی
این اذان ملی و نام ایران ایران درکوچه پس کوچه های دل برفراز گلدسته های دل به گوش همه دوستداران تو خواهد رسید
ایران پیر شی پیر شی
پیر شی ایران ایران ایران
یکی را دوست می دارم
یکی را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمی داند
نگاهش می کنم
نگاهش می کنم
شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی خواند
وای
بله بی بی ناز خیلی ها خیلی چیزها رو دوست دارند
اما ما یکی رو دوست داریم و اون ایرانه
این حرفو همیشه زدیم حالا هم می زنیم در آینده هم خواهیم زد خیلی ها خیلی چیزها رو دوست دارند
روی برگ گل می نویسند روی جوی آب می نویسند
روی طبیعت می نویسند و ما روی استخوان روی قلب روی دل روی حواس خودمون می نویسیم که ایران تورو دوست داریم و حرفمون رو هم پس نمی گیریم
به برگ گل نوشتم من
به برگ گل نوشتم من که او را دوست می دارم
ولی افسوس
او گل را به زلف کودکی آویخت تا او را بخنداند
من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم
سینه مالامال درد اما دلی بی کینه دارم
پاکبازم من ولی در آرزویم عشق بازیست
مثل هر جنبنده ای من هم دلی در سینه دارم
من عاشق عاشق شدنم
من عاشق عاشق شدنم
در کدامین مکتب و مذهب جرم است پاکبازی
در جهان صدها هزاران پاکباز از سینه دارم
کار هر کس نیست مکتب داری این پاکبازان
هدیه از سلطان عشق بر هر دو پایم پینه دارم
پینه دارم
من عاشق عاشق شدنم
من عاشق عاشق شدنم
من از بیراهه های هله بر می گردم و آواز شب دارم
هزار و یک شبی دیگر نگفته زیر لب دارم
مثال کوره می سوزم تنم از عشق امید طرب دارد
حدیث تازه ای از عشق مردان حلب دارد
من عاشق عاشق شدنم
من عاشق عاشق شدنم
من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم
سینه مالامال درد اما دلی بی کینه دارم
پاکبازم من ولی در آرزویم عشق باز یست
مثل هر جنبنده ای من هم دلی در سینه دارم
من عاشق عاشق شدنم
من عاشق عاشق شدنم
اگه دل ساده نبود عاشق هر کینه میشد
آویزون به پوکی هر نخ پر کینه میشد
اگه دل ساده نبود گول نمی خورد خر نمیشد
پیش هر ناکس و کس این تنه منتر نمیشد
د به دادم برس همسایه برس مخلصتم