جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهایران عروسی کرده


آهنگساز: مسعود آمینی
ترانه سرا: کاظم عالمی
خواننده: شاهرخ

یه شب تو خواب ،خواب میدیدم ایران عروسی کرده
هرکی با هرکی قهر بوده ،رفته روبوسی کرده
به به چه خواب خوبی ،شمالیو جنوبی
با هم یه سفره داشتیم ،چه اتحاد خوبی
ایران من تاج سر زمینه
اسم مبارکش قشنگترینه
با پرچم سه رنگو شیروخورشید
بین سرای دنیا سرترینه
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
برای آزادی تو ،تفنگم آهنگه ،وطن
یه شب تو خواب ،خواب میدیدم ایران عروسی کرده
هرکی با هرکی قهر بوده ،رفته روبوسی کرده
به به چه خواب خوبی ،شمالیو جنوبی
با هم یه سفره داشتیم ،چه اتحاد خوبی
ایران من تاج سر زمینه
اسم مبارکش قشنگترینه
با پرچم سه رنگو شیروخورشید
بین سرای دنیا سرترینه
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
برای آزادی تو ،تفنگم آهنگه ،وطن
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن
دلم برات تنگه ،وطن
همش سرت جنگه ،وطن