جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانقدر تو را دوست دارم


امیر آرام

بی تو پر از گریه ام . ابرم ابر بهارم
وقتی نیستی کنارم . دلم میخواد ببارم
انقدر تورو دوست دارم
که آب رود خونه ها دریاچه رو دوست دارن
دریاچه رو دوست دارن
انقدر تورو دوست دارم
که بچه های تنها بازیچه رو دوست دارن
بازیچه رو دوست دارن
انقدر تورو دوست دارم
که چوپونای غمگین وقتی که عاشق میشن
بیابونو دوست دارن
انقدر تورو دوست دارم
که زیر حرم آفتاب . مسافرای کویر
سایبونو دوست دارن
انقدر تورو دوست دارم
انقدر تورو دوست دارم
انقدر تورو دوست دارم
انقدر تورو دوست دارم
انقدر تورو دوست دارم
انقدر تورو دوست دارم...