جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهانشاالهه


خواننده: ستار

تو گل بوته عشقی
من یه پروانه خسته
چه جوری بیام کنهرت
با دو تا بال شکسته
عاشق بخت ترانم
هوس چشماتا دارم
اگه پروازا بدونم
دیگه تنهات نمی زارم
یه روزی پر میزنم انشالله
خونتو در می زنم انشالله
باز با تو هستم تو شبای مهتاب
باز با تو ساغر می زنم انشالله
یه روزی پر میزنم انشالله
خونتو در می زنم انشالله
گل نازم تو میشی انشالله
چنگ و سازم تو میشی انشالله
شب که گذشت با تو عشق و مستی
صبح که نمازم تو میشی انشالله
یه روزی پر میزنم انشالله
خونتو در می زنم انشالله
باز با تو هستم تو شبای مهتاب
باز با تو ساغر می زنم انشالله
یه روزی پر میزنم انشالله
خونتو در می زنم انشالله
مثل اسمون بزرگی من فقط یه ابر ساده
تنتو به من نبخشی آخه از سرم زیاده
من فرهاد صبورم که اسیر بیستونه
زندگیش یه جرعه اب و عشق و یه لقمه نونه