جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخستم از انتظار


شهره

خستم از انتظار
سر اومد صبر و قرار
من و به حال خودم
تو برو تنهام بذار
مگه این یک هوسه
دیگه انتظار بسه
همه آرزوی من
فرار از این قفسه
دیگه حتی نمیخوام
به کنار تو باشم
میرم بی خیال تو
انتظار نمیکشم
انتظار نمیکشم
دیگه نوبت تو
بمونی در انتظار
دو تا پا قرض میکنم
میذارم پا به فرار
بشین چشم به راه من
میرم دنبال خوشی
تا تو باشی دیگه
بی خیال من نشی
بی خیال من نشی
مگه این یک هوسه
دیگه انتظار بسه
همه آرزوی من
فرار از این قفسه
دیگه حتی نمیخوام
به کنار تو باشم
میرم بی خیال تو
انتظار نمیکشم
انتظار نمیکشم
ببین دیگه نوبت تو
بمونی در انتظار
دو تا پا قرض میکنم
میذارم پا به فرار
بشین چشم به راه من
میرم دنبال خوشی
تا تو باشی دیگه
بی خیال من نشی
بی خیال من نشی
خسته ام از انتظار