جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهالگو


ویگن

همه هوشم به لبات عزیزم
که لبات مثل نبات عزیزم
همه هوشم به لبات عزیزم
که لبات مثل نبات عزیزم
وقتی که برق چشات تو می بینم
همه دنیا تو چشات عزیزم
وقتی که برق چشات تو می بینم
همه دنیا تو چشات عزیزم
همه روز دیدن تو تازگی داره واسه من
در کنار تو بودن شانس میاره واسه من
همه روز دیدن تو تازگی داره واسه من
در کنار تو بودن شانس میاره واسه من
آخه تو آخه تو آخه تو
آخه تو شمع شب تار منی تو طبیب دل بیمار منی
آخه تو شمع شب تار منی تو طبیب دل بیمار منی
وقت تنهایی در غربت من تو فقط همدم و غمخوار منی
وقت تنهایی در غربت من تو فقط همدم و غمخوار منی
غربون ناز اداتم عزیزم به خدا من به فداتم عزیزم
غربون ناز اداتم عزیزم به خدا من به فداتم عزیزم
اگه ردون همه گل پات بریزن به خدا من خاک پاتم عزیزم
اگه ردون همه گل پات بریزن به خدا من خاک پاتم عزیزم
غربون قد قوارت که تکی توی همه واسهءعشق تو
من خط کشیدم روی همه
غربون قد قوارت که تکی توی همه واسهءعشق تو
من خط کشیدم روی همه
اگه الگو بکونن اگه الگو بکونن
اگه الگو بکونن خوشگلارو
اگه الگو بکونن خوشگلارو
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه
غربون ناز اداتم عزیزم به خدا من به فداتم عزیزم
غربون ناز اداتم عزیزم به خدا من به فداتم عزیزم
اگه ردون همه گل پات بریزن به خدا من خاک پاتم عزیزم
اگه ردون همه گل پات بریزن به خدا من خاک پاتم عزیزم
غربون قد قوارت که تکی توی همه واسهءعشق تو
من خط کشیدم روی همه
غربون قد قوارت که تکی توی همه واسهءعشق تو
من خط کشیدم روی همه
اگه الگو بکونن اگه الگو بکونن
اگه الگو بکونن خوشگلارو
اگه الگو بکونن خوشگلارو
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه
تو میشی تو همه الگوی همه