جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهالهه


خواننده: فتانه

تا مست مستم دستت رو بده به دستم
امشب با اون جام می دستو پای غمو بستم
امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه
الهییییییی
دنیا به کام ما شده ، خوشبختیها به ما شده
مونده امید وآرزو اسیر دام ما شده
غصه نداره دلامون ، عاصی شده مشکلامون
قرعه بخت و زندگی امشب به کام ما شده
تا مست مستم دستت رو بده به دستم
امشب با اون جام می دستو پای غمو بستم
امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه
الهییییییی
دنیای ما مثل بهشته امشب
یک شب خوب سرنوشته امشب
امشب دلامون در تاب عشقه
پیش چشامون مهتابه عشقه
وایییییییییییی
تا مست مستم دستت رو بده به دستم
امشب با اون جام می دستو پای غمو بستم
امشب دلای ما خوشه الهی امشب صبح نشه
الهییییییی