جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهافسانه هستی


خواننده: دلکش

کجا سفر رفتی که بی خبر رفتی
اشکم چرا ندیدی از من دل چرا بریدی
پا از من چرا کشیدیکه بی خبر رفتی