جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشتباه


خواننده: مهدی مقدم

توی چشمام نگاه کن
نگو دوستم نداری
نگو دیگه پیش تو ندارم اعتباری
برای آخرین بار اسم منو صدا کن
بشین و قبل رفتن گریه هامو نگاه کن
دونه دونه اشکام روی گونه هام
غم همه دنیا روی شونه هامه
تموم زندگیمون و به پای عشمون دادیم
نفهمیدیم چطوری به دام هم افتادیم
بین من و تو امروز فاصله های دنیاست
نرو که عاشقیمون قشنگترین اشتباست