جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز گل تا گل


مرتضی

از گل گل تا به گل
تکیه بزن جای گل
با تو رو دریای گل
نگاه من بسته پل
(2)
از گل آقای گل به سر که عاشق رو شماست
تا گل باغ نیلوفر که لایق موی شماست
قطار قطار ترانه هام راه سر کوی شماست
تیر نگاه عاشقم قسمت آهئوی شماست

از گل گل تا به گل
تکیه بزن جای گل
با تو رو دریای گل
نگاه من بسته پل
(2)
ملکه مشرقی من محو بر روی شماست
بانوی شهر قصه هام تو برج و باروی شماست
قطار قطار ترانه هام راه سر کوی شماست
تیر نگاه عاشقم قسمت آهوی شماست