جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز پیشم برو


قیصر

یادت میاد
چقدر بهت می گفتم تورو دوست دارم ولی نفهمیدی؟
یادت میاد
بهت می گفتم عاشقتم، می خوامت ولی می خندیدی
همش واسه اینکه تو نری پی دیگرون
چقدر گوش دادم به حرفات واسه عشقمون
همه ی گریه هام، واسه این بود که من
نمی خواستم تورو ببینم بغل این و اون
از پیشم برو
از پیشم برو
از پیشم برو
حالا که نمی خوامت، میگی با من می مونی واسه همیشه
ولی عزیزم عشقی که مرد دیگه زنده نمی شه
می دونی یه روزی دنیای من بودی؟
ولی اون روزا دیگه تکرا نمی شه
از پیشم برو
از پیشم برو
از پیشم برو