جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز همه رنگ


گوگوش

عشق تو ای آرام جونم
آتیش زده به استخونم
چشمون تو چراغ عمرم
نوم تو قصهء لبونم
قلب من دور از تو غمگینه غمگینه
ای خدا درد عشق سنگینه سنگینه

در این شهر پر ماجرا
دل دارد هوای تو را
در این شهر پر ماجرا
دل دارد هوای تو را
بر روی لبونم
یک بوسه شکسته
در این دل تنگم
یاد تو نشسته

یک شب خواهم
با تو باشم
تنها بگو کجا بگو کجا
امشب بی من
ای بی وفا
هستی کجا بگو کجا کجا
بر روی سینه ات
بریزم زلف طلا
ز داغ بوسه ها
بسوزم لب تو را

می خوام با ناز نیگات کنم
با این چشا سیات کنم
با این لبا با این صدا
زلفامو فرش رات کنم
با این لبا با این صدا
زلفامو فرش رات کنم

آااااااااااااا
چه حرفا چه چیزا
من و از عشق حاشا
نه والا نه بلا
نه والا آخ نه بلا