جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز من نگذر


شیما فراز

عاشق تر از قبلم بموون تو پیشم
دور از چشات هرگز آروم نمیشم
عاشق شدن خوبه اگه عشق تو باشه
تنهام نذار تا بی‌تو دنیام از هم نپاشه
تنهام نذار تا بی‌تو دنیام از هم نپاشه
از من نگذر نمیتونم
چون وابستست به تو جونم
محتاجم به نفس هاتو
آخه دور از دستات تو زندونم
آخه دور از دستات تو زندونم
نزدیک اگر باشی‌
غرق تو میشم
دور از چشات هرگز
آروم نمیشام
از غم دلم دوره
آخه تویی امیدم
دیگه دوریت محاله
واست جونمو میدم
از من نگذر نمیتونم
چون وابستست به تو جونم
محتاجم به نفس هاتو
آخه دور از دستات تو زندونم
آخه دور از دستات تو زندونم
از من نگذر نمیتونم
چون وابستست به تو جونم
محتاجم به نفس هاتو
آخه دور از دستات تو زندونم
آخه دور از دستات تو زندونم