جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاز تو محرومم


مازیار فلاحی

از تو محرومم
اگر برگردی آرومم
اگر دستاتو تو دستام بگیری
خوب و مصرورم
از تو محرومم
اگر برگردی آرومم
اگر دستاتو تو دستام بگیری
خوب و مصرورم
ولی هرگز نشد حتی
بگم من عاشقم دورم
ز تو افسوس و صد افسوس
که مجبورم
تو خورشیدی و ماهم, بی تو بی نورم
از تو محرومم
اگر برگردی آرومم
اگر دستاتو تو دستام بگیری
خوب و مصرورم
ولی از تو محرورم
از تو محرومم