جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهابر سرگردون


پری زنگنه

ابرا رو ببین
هرکدوم یه جور
یکی شون نزدیک
یکی دور دور

میدونی چیه
ابر سرگردون
مادر برف و تگرگ و بارون

اینو نگاه کن
شکل پلنگه
اونو ببینش
چقدر قشنگه

لا لالا لا لالا لا لالالا لالا لا

ابرا رو ببین
هرکدوم یه جور
یکی شون نزدیک
یکی دور دور

میدونی چیه
ابر سرگردون
مادر برف و تگرگ و بارون

اینو نگاه کن
شکل پلنگه
اونو ببینش
چقدر قشنگه

ابر سرگردون از آلبوم: کارناوال حیوانات


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-04-15 13:45:24


ابر سرگردون از آلبوم: کودکانه


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-05-14 21:36:27