جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز


حمیرا

عشق تو آواز منه
زمزمه ساز منه
قصه من راز منه
راز دلم وبگو به همه 2
عشقمه که باز تو زندگیت یه عزیز نازنین بشم
واسم عشق آخرین بشی واست عشق آخرین بشم
عشقمه دیگه که برات عزیزترین بشم 2
این منم همیشه مست تو عمر وزندگیم تو دست تو
من که مثل می تو جامتم بگو به همه تو دامتم
من که با وفاتر از همه من که بی ریا تر از همه
آهوی همیشه رامتم بگو به همه تو دامتم 2
عشقمه که باز تو زندگیت یه عزیز نازنین بشم
واسم عشق آخرین بشی واست عشق آخرین بشم
عشقمه دیگه که برات عزیزترین بشم 2
شب پیش تو نشستن و عهد دوباره بستن و گریه من راز منه
راز دلم وبگو به همه 2
عشقمه که باز تو زندگیت یه عزیز نا زنین بشم
واسم عشق آخرین بشی واست عشق آخرین بشم
عشقمه دیگه که برات عزیزترین بشم 2
حالا که دلم اسیرته دیگه از خودت جدا ش نکن
اگر مرغ آسمون بیاد تو رو به خدا نیگاش نکن
من که با وفا تر از همه من که بی ریا تر از همه
آهوی همیشه رامتم بگو به همه تو دامتم 2
عشقمه که باز تو زندگیت یه عزیز نازنین بشم
واسم عشق آخرین بشی واست عشق آخرین بشم
عشقمه دیگه که برات عزیز ترین بشم 2