جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز نوروز صبا


سالار عقیلی

طرف باغ و لب جوی و لب جام است اینجا
ساقیا خیز که پرهیز حرام است اینجا
بسته حلقه زلف تو تنها دل ماست
هر کجا مرغ دلی بسته دام است اینجا