جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز خاموش


بیژن مرتضوی

رو به گریه بازه جانم دلم از دنیا گرفته
تپش ترانه هامو مرگ بی صدا گرفته
گریه کن گریه کن گریه ای آواز خاموش
گریه کن گریه کن ای ترانه فراموش
گریه کن گریه باغ لاله های پرپر
گریه کن گریه من لحظه های آخر
از کجای شرجی شب می شه دریا رو صدا زد
به کدوم لهجه غربت می شه دنیا رو صدا زد
رو به گریه باز جانم دلم از دنیا گرفته
تپش ترانه هامو مرگ بی صدا گرفته
گریه کن گریه کن گریه ای آواز خاموش
گریه کن گریه کن ای ترانه فراموش
کی صدا زد منو از شب من که مغلوب دوباره ام
شب شب تاریک وخاموش من پر از نعش ستاره ام
این کدوم لحظه درده شب چندم عذابه
که دقیقه قرن سرشار از تلاطم عذابه
گریه کن گریه کن گریه ای آواز خاموش
گریه کن گریه کن ای ترانه فراموش
گریه کن گریه باغ لاله های پرپر
گریه کن گریه من لحظه های آخر
از کجا شرجی شب می شه دریا رو صدا زد
به کدوم لهجه غربت می شه دنیا رو صدا زد
رو به گریه بازه جانم دلم از دنیا گرفته
تپش ترانه هامو مرگ بی صدا گرفته
گریه کن...گریه کن گریه ای آواز خاموش
گریه کن...گریه کن ای ترانه فراموش
گریه کن گریه باغ لاله های پرپر
گریه کن گریه من لحظه های آخر