جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز تار


ترانه سرا: دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی
سالار عقیلی

در اینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را
در اینجا کس نمی فهمد زبان صحبت ما را
مگر آیینه در یابد حدیث حیرت ما را
مگر آیینه در یابد حدیث حیرت ما را
نهانی با خیالت بزم ما ، آینه بندان بود
نهانی با خیالت بزم ما ، آینه بندان بود
به هم زد دود آه دل ، صفای خلوت ما را
به هم زد دود آه دل ، صفای خلوت ما را