جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز با عشق


محمد نوری

آواز آواز می جوشد در جانم
آواز آواز تا هستم می خوانم
از توست ای عشق گرمی در آوازم
از توست از توست این شوق این پروازم

اینجا آنجا هر جا هستم
آواز پرواز تا در دنیا هستم
آواز با عشق پیمان بستم
با عشق با عشق می خوانم تا هستم