جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآهو


حمیرا

با تو بودن خاک خوبم
خواهشه یک انتظاره
بی تو بودن مرگ باغه
قهر گل از شاخه ساره
بی تو بودن مرگ باغه
قهر گل از شاخه ساره
با تو بودن سرزمینم
الفت شعر و ستاره
یاد شب های قشنگت
قصه ی دنباله داره
****
با تو بودن خاک خوبم
خواهشه یک انتظاره
بی تو بودن مرگ باغه
قهر گل از شاخه ساره
بی تو بودن مرگ باغه
قهر گل از شاخه ساره
با تو بودن سرزمینم
الفت شعر و ستاره
یاد شب های قشنگت
قصه ی دنباله داره
یاد بارون توی ناودون
لالایی تو چشمه سارت
با تو بودن خاک غمگین
حسرت یه بیقرازه
دلم تو سینه در غربت
دل آهوی تب داره