جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآقا خوشگله


عهدیه

من اون لباتو دوست دارم
من اون نگاتو دوست دارم
وقتی باهام حرف میزنی
من اون صداتو دوست دارم
آقا خوشگله آقا خوشگله
الهی من فدات شم
فدات شم فدات شم
آقا خوشگله آقا خوشگله
فدای اون چشات شم
چشات شم چشات شم
وقتی به چشمام میخوره هیکل مردونه تو
دست و پامو گم میکنم دل میشه دیوونه تو
دلم میخواست فدائی قد رشید تو باشم
دلم میخواست تو زندگی تنها امید تو باشم
وقتی تو میگی دوسم داری راضی میشم خوشحال میشم
وقتی که میای بوسم کنی بیحس میشم بیحال میشم
آقا خوشگله آقا خوشگله
الهی من فدات شم
فدات شم فدات شم
آقا خوشگله آقا خوشگله
فدای اون چشات شم
چشات شم چشات شم