جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآفتاب


شاهرخ

آفتاب از کجا در اومده که نامت اومد برای من
آفتاب از کجا در اومده که نامت اومد برای من
بیا که عشق تو میخواد بشه خدا خدا خدای من
بیا که عشق تو میخواد بشه خدا خدا خدای من
از همه سری تو
پاکو بهتری تو
عشق تو خدائی
ای تو هم صدا
بیا به جشن نورو قصه های من
ای امید شبای من
عشق شیرین ادای من

گل عشقو تو کاشتی ای صمیمی یار با صفای من
گل عشقو تو کاشتی ای صمیمی یار با صفای من
امید من توئی یارقدیمی یار با وفا وفای من
امید من توئی یارقدیمی یار با وفا وفای من
از همه سری تو
پاکو بهتری تو
عشق تو خدائی
ای تو هوصدا
بیا به جشن نورو قصه های من
ای امید شبای من
عشق شیرین ادای من