جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآغاز قصه


علی لهراسبی

تو بامن بودی از آغاز قصه
از اون جایی که تو دنیا نبودم
حساب با تو بودن نیست اما
میخوام ثابت کنم تنها نبودم
میخوام باور کنم این زندگی رو
میخوام تو قلب فردای تو جاشم
یه لحظه فکر این روزهای من باش
میخوام یک عمر تو فکر تو باشم
فقط یک لحظه از فردا جدا شو
دوباره تو خیالت بچگی کن
حقیقت داره خوشبختی هنوزم
یه لحظه با حقیقت زندگی کن
تو بامن بودی از آغاز قصه
از اون جایی که تو دنیا نبودم
حساب با تو بودن نیست اما
میخوام ثابت کنم تنها نبودم