جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآشپزخانه


ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
گیتی

وقتی صبح از خونه میری
هوای زندگی از خونه میره
لحظه ها طولانی میشن
چشمای ساعتها رو خواب میگیره
من میمونم و یه برزخ
میون انتظار تلخ خونه
تلخی این لحظها رو
اگه ندونی عکست خوب میدونه
چه عذابی داره بی تو تن سنگ فرشها رو شستن
واسه گم کردن لحظه دل به آشپزخونه بستن
باغچه رو آبپاشی کردن
خونه رو جارو کشیدن
میون آینه ظرفها طرح تنهایی رو دیدن
شب که بر میگردی خونه
دوباره خونه زندگی میگیره
پیش بیداری ساعت هوای بی رمق از خونه میره
با رگ بی رنگ خونه
تو باشی زندگی نبض همیشست
زندگی تو خونه بی تو
یه ماهی توی بنبست شیشست
چه عذابی داره بی تو تن سنگ فرشها رو شستن
واسه گم کردن لحظه دل به آشپزخونه بستن
باغچه رو آبپاشی کردن
خونه رو جارو کشیدن
میون آینه ظرفها طرح تنهایی رو دیدن
طرح تنهیایی رو دیدن
طرح تنهیایی رو دیدن
طرح تنهیایی رو دیدن
طرح تنهیایی رو دیدن
طرح تنهیایی رو دیدن