جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآسمان


خواننده: الهه

امشب‌ای آسمان پیش چشم اختران
سرمست عشرتند عاشقان با دلبران
امشب آن لاله رو در چمن میاید
نو گل امید من سوی من میاید
ساقیا در باغ گل شور شادی برپا کن
چشم مست او ببین بده در جام ما کن
امشب‌ای آسمان پیش چشم اختران سرمست عشرتند عاشقان با دلبران امشب آن لاله رو در چمن میاید نو گل امید من سوی من میاید ساقیا در باغ گل شور شادی برپا کن چشم مست او ببین بده در جام ما کن
امشب‌ای آسمان پیش چشم اختران سرمست عشرتند عاشقان با دلبران
امشب آن لاله رو در چمن میاید نو گل امید من سوی من میاید